Witamy


Firma HYDROGEOTECH działa na rynku od 2004 roku, wcześniej pod nazwa Handel Usługi Transportowe i Roboty Ziemne. Od początku istnienia na rynku firma zajmowała się robotami budowlanymi z zakresu prac ziemnych  wykopy pod kanalizacje , wodociągi, kable energetyczne, pod fundamenty


Z biegiem lat Firma HYDROGEOTECH poszerzyła swój zakres prac o usługi hydrotechniczne oraz zabezpieczenia skarp i osuwisk, regulację rzek i strumieni. Współpracujemy w autstyjacką firmą Baranowski System, która wykonuje natrysk ziemi pod ciśnieniem w celu ustabilizowania gruntu.

 

Działania na terenie Niemiec i Austrii pozwoliły zdobyć Firmie Hydrogeotech doświadczenie w tej branży  oraz wyróżnić specyfikę robót na polskim rynku.


Wykwalifikowana kadra pracownicza oraz zasób maszyn pozwalają na podjęcie wszelkich robót w zakresie ww. prac ziemnych i hydrobudowlanych.

Gwarantujemy szybkie i profesjonalne wykonanie zleconych zadań.  Realizujemy zlecenia na terenie województwa zachdniopomorskiego i pomoskiego.

 

HYDROGEOTECH świadczy usługi z zakresu prac ziemnych, drogowych, budowlanych:

  • Wykopy (fundamenty, hale, budynki,szamba, baseny, stawy, oczka wodne, stawy rybne, sieć wodociągową, kanalizacyjną, sieć elektryczną i telekomunikacyjną)
  • Korytowanie (drogi, parkingi, chodniki)
  • Prace ziemne (niwelacja terenu, karczowanie, wymiana gruntów, skarpowanie, hałdowanie, podbudowa pod parkingi, drogi, posadzki przemysłowe, czyszczenie rowów, odwodnienia terenów, drenaże budynków)
  • Rozbiórki (budynków mieszkalnych, nawierzchni parkingów, dróg, porządkowanie ogrodów, układanie kostki)
  • Hydrotechniczne(Montaż i naprawy rurociągów refulacyjnych, Odwodnienia klifów, Umacnianie nabrzeży)

 

Realizujemy zlecenia na terenie całej Europy.